Aktuelt

Betaling med kredittkort

Vi vil med dette informere om at f.o.m. 13.01.16 skal ny betalingsterminal brukes til alle betalinger med kredittkort fra Visa, MasterCard, EuroCard, Amex og Diners.

TaxiFinans

Rogaland Taxi as går over til ny løsning for drosjeeiere fra 1. januar 2017. Her kan en logge seg inn og få fortløpende tilgang til turer og skift.

INFO OM TURER, BUSSER OG BUSSBESTILLING

Her finner du mer info om våre turer og våre busser eller send oss en forespørsel for å få et uforpliktende tilbud på din tur.

Info

Telefonnummer

Stavanger Taxi

51 90 90 90

Miljøtaxi Stavanger 51 58 66 66
Bryne Taxi 51 48 15 60
Randaberg Taxi 05141
Haugesund Taxisentral 52 80 80 80
Sola Taxi 51 65 04 44
Tananger Taxi 51 69 96 00
Ålgård og Gjesdal Taxi 51 61 00 00
Egersund Taxi 51 49 00 00
Karmøy Taxi 52 85 80 80
Minibuss 51 90 90 50
Travel buss 51 90 90 20

Fax-nummer

Administrasjonen 51 88 42 11
Kundesenter 51 90 90 39
Bussavdeling 51 88 41 10

Åpningstider

Kontor 0700 - 1500
Minibuss 0630 - 1630
Travel buss 0700 - 1700

Toyota Sørvest

Vi sponser idrett og kultur

Vikingflagg

.

Sandnes ULF

.

TourDesFjords 2 f

Vi søker etter ekstra sjåfører på storbuss.

Er du serviceinnstilt og kundefokusert og ønsker å jobbe i Rogaland Taxi?

Rogaland Taxi AS er et driftselskap for taxinæringen med egen avdeling for store og små busser. Rogaland Taxi AS er i klar fremgang og har en stabil stab av godt kvalifiserte sjåfører. Vi er ca 70 ansatte og har totalt 61 busser. Våre busser varierer mellom 10-79 sitteplasser. Rogaland Taxi AS har i de siste årene investert betydelig og har en av markedets mest moderne bussparker.

Grunnet økt arbeidsmengde søker vi etter ekstra sjåfører (vikarer)

EKSTRA-SJÅFØRER

Storbuss

Kvalifikasjoner:

  • Serviceinnstilt og kundefokusert
  • Sertifikat D og kjøreseddel
  • Behersker engelsk muntlig
  • Behersker norsk både skriftlig og muntlig

Referanser ønskes.

Søknader eller spørsmål om stillingen sendes:

Randi Todnem rt(a)rogaland-taxi.no eller tlf 930 92 635

SØKNADSFRIST: snarest

Aktuelle kandidater blir kontaktet fortløpende.

Rogaland Taxi AS er et driftselskap for taxinæringen med egen avdeling for store og små busser. Rogaland Taxi AS er i klar fremgang og har en stabil stab av godt kvalifiserte sjåfører. Vi er ca 70 ansatte og har totalt 61 busser. Våre busser ...

Les mer

Julegave til Natteravnene i Stavanger

Stavanger Taxi og Rogaland Taxi har sammen gitt Kirkens Bymisjon og Natteravnene i Stavanger en sjekk på kr 18.000,- som de kan bruke i sitt arbeid mot barn og unge i Stavanger.

Natteravnenes målsetting er å redusere vold, rus og skadeverk. De skal gi ungdom et trygt og godt utemiljø, og bidra til å overføre gode holdninger fra voksengenerasjonen. Samtidig gir innsatsen som Natteravn voksne mer innsikt i de unges miljø på gata.

Vi i Stavanger Taxi og Rogaland Taxi er stolte over å få være med å bidra med denne pengegaven og ønsker Natteravnene lykke til videre med sitt flotte arbeid.

For mer informasjon om arbeidet som Kirkens Bymisjon gjør, gå inn på nettsidene deres: http://www.bymisjon.no/

Natteravnene sjekk overrekkelse

Direktør Svein Svimbil sammen med leder for Natteravnene i Stavanger sentrum, Milena Suboticki og teamleder Tom Erik Eltervåg.

Stavanger Taxi og Rogaland Taxi har sammen gitt Kirkens Bymisjon og Natteravnene i Stavanger en sjekk på kr 18.000,- som de kan bruke i sitt arbeid mot barn og unge i Stavanger. Natteravnenes målsetting er å redusere vold, rus og skadeverk. De skal ...

Les mer

MOBILEYE- Nytt varslingssystem

Det nye varslingssystemet som er installert i busser og drosjer er et antikollisjonssystem som allerede har halvert antall farlige situasjoner.

Rogaland taxi har installert et antikollisjonssystem i åtte av bilene sine, som varsler når de er farlig nær bilen foran, for nær fotgjengere og syklister, dersom det er fare for frontkollisjon og dersom bilen skifter fil uten å bruke blinklys.

I løpet av åtte uker sank antall varsler fra 146,1 per 100 kilometer, til 72,7. En nedgang på like over 50 prosent.

Synssensor

Rogaland Taxi har i samarbeid med Delta IFO, som er norsk distributør av Mobileye antikollisjonssystemer for kjøretøy, gjennomført et pilotprosjekt med utprøving av Mobileye i flere av sine maxitaxier og minibusser.

Systemet er lignende, men mer avansert, enn det som finnes installert i mange nyere personbiler.

Antikollisjonssystemet består av en intelligent synssensor som oppdager og identifiserer mulige fareobjekt, som andre biler, motorsyklister og myke trafikanter.

Det måler kontinuerlig avstand og relativ hastighet til disse objektene, for å beregne risikoen for uhell.

Dersom det anses som sannsynlig at et uhell kan oppstå, varsles sjåføren visuelt og ved hjelp av lyd eller vibrasjon i rattet, i inntil 2,7 sekunder før en mulig kollisjon.

Ekstra trygghet i mørket

Taxisjåfør Willy Furu kjører en av bilene med systemet installert, kalt Teo Taxibuss, som er spesielt beregnet på å kjøre barn og unge.

For ham er det en ekstra trygghet å ha systemet installert når han kjører i nærheten av barnehager og skoler, og spesielt vinterstid med mørkere morgener og ettermiddager.

Og sjåføren merker at han har endret kjørestil på grunn av systemet.

– I begynnelsen fikk jeg langt flere varsler. Nå har jeg for eksempel vendt meg til å ha større avstand til bilen foran, og jeg er ikke blant dem som hadde kortest avstand til å begynne med. Systemet har også oppdaget farer før jeg har sett dem selv, forklarer Furu.

– Målet er å forhindre ulykker

Rogaland taxi ser tydelige resultater av å ha systemet installert i bilene. De vet at systemet har hjulpet sjåfører til å se farer i tide, uten å kunne si sikkert om det har hindret konkrete ulykker.

Statistikken på varslinger viser at det totale antallet varsler ble redusert med over 50 prosent i løpet av de første åtte ukene i pilotprosjektet.

Fronkollisjonsvarslene gikk fra seks per 100 kjørte kilometer – til én. Varselet for farlig filskifte fra 57,3 til 18,4. For nær bil foran-varselet ble redusert fra 82,8 til 44,4 varsler.

– Målet vårt er jo å kunne forhindre ulykker. Og tilbakemeldingene fra sjåførene våre er positive, dette er jo et verktøy som skal hjelpe både oss og dem. Flere har også bedt om å få systemet installert i sine biler, sier Rune Johnsen i Rogaland taxi til Teknisk Ukeblad.

Utvider prosjektet

Tidligere denne måneden inngikk Rogaland taxi en avtale med Delta om å installere antikollisjonssystemet i 30 biler. En del biler i flåten skal dessuten byttes ut i løpet av 2016, og systemet vil installeres i disse også.

Svimbil understreker at dette er noe taxiselskapet gjør av egen interesse, for å redusere risikonivået. Det er lite penger å hente i å ha sikkerhetssystemet installert.

– Anbudsrunder for offentlige kontrakter tar kun hensyn til pris, så det er ingenting å hente der. Det er mulig vi kan få en liten gevinst i form av lavere forsikringspremie, hvis vi ser en forbedring. Vi vet jo hva en skade koster. Men pengene er én ting. Det handler jo først og fremst om tryggheten til våre ansatte og tredjepart i eventuelle ulykker. Det er et stort ansvar med mange biler på veien, poengterer han.

Rogaland taxi har flere kommunale og fylkeskommunale kontrakter, som gjør at de ofte kjører barn, eldre og psykisk utviklingshemmede.

– Så du kan på mange måter si at vi lever på sikkerhet, sier Svimbil.

– En ekstra hjelp

Mobileye-systemet er et synsbasert system, og filmer ikke. Det er heller ikke koblet opp mot bremsene, slik at sjåføren selv må reagerer på varslene.

– Du må fremdeles være årvåken, dette er kun en ekstra hjelp som sier noe om det som foregår utenfor bilen, sier Rune Høyvik Rosnes i Delta IFO til Teknisk Ukeblad.

Han viser til en undersøkelse fra Virginia Tech Institute som sier at menneskelig faktor er medvirkende årsak i nesten 90 prosent av alle bilulykker.

80 prosent av ulykkene handler om tre sekunders uoppmerksomhet.

– Dermed er det mulig å unngå mange ulykker ved bare noen få sekunders varsling, påpeker han.

Rosnes legger til at det også kan være en gevinst å hente i drivstoffkostnader, for større kjøretøy kan det utgjøre betydelige reduksjoner.

– Ved å ha større avstand til bilen foran, slik systemet minner deg på, forhindrer du ofte full nedbremsing, med påfølgende start. Det sparer drivstoff, poengterer han.

Testet over hele verden

Antikollisjonssystemet til Mobileye ble offisielt lansert i Norge i oktober. I tillegg til pilotprosjektet i Rogaland taxi har det vært testet i HAVI, SR-transport og Suldal Transport i Norge, i tillegg til en rekke prosjekter rundt om i verden, i profesjonelle flåter som drosjenæring, tungtransport, budbil og buss.

Rogaland taxi er foreløpig eneste norske taxiselskap som har tatt i bruk systemet.

London var den første byen som gjennomførte et prøveprosjekt med teknologien. De testet systemet på renovasjonsbilene i en av bydelene, og skal implementere teknologien i hele flåten de kommende månedene.

I Tel Aviv har det vært testet på skolebusser, i New York har de testet det på offentlige busser og det samme skal de gjøre i Dusseldorf.

I tillegg har det vært gjennomført tester i en rekke byer, både i Europa, USA, Asia og Australia. Også flere private selskaper har hatt prøveprosjekter, deriblant Volvo i Sverige.

Klikk her for å lese hele artikkelen i Teknisk Ukeblad

Rogaland taxi har installert et antikollisjonssystem i åtte av bilene sine, som varsler når de er farlig nær bilen foran, for nær fotgjengere og syklister, dersom det er fare for frontkollisjon og dersom bilen skifter fil uten å bruke blinklys. I ...

Les mer
Taxikalkulator.no