ISPS/Crew kjøring

CREW-TRANSPORT 

Rogaland Taxi betjener i dag stor oppdrag for kommunene Stavanger, Sandnes og Sola samt Rogaland Fylkeskommune. I tillegg har flere og flere private aktører i næringslivet oppdaget hvor effektivt og lønnsomt det er å benytte våre tjenester.

ISPS klarering

Vi har pr d.d. 14 minibuss-sjåfører og 2 drosjesjåfører som har ISPS klarering. Rogaland Taxi har sikringsavtale med både Norsea og Stavanger Havn sine anlegg.
Vår bilpark består av totalt 52 minibusser av typen Mercedes Sprinter.

Hvordan kontakte oss?

Ved bestilling, endringer eller generelle henvendelser kan dere kontakte oss via mail eller telefon:

Mail: trafikk@rogaland-taxi.no
Tlf: 51 90 90 50 (06.30-16.30)