Blog

Latest News

Kollektivbru over motorveien

Kollektivbruen over motorveien var i utgangspunktet bestemt å være åpen kun for buss i rute. En samlet drosjenæring har jobbet for å få opphevet dette vedtaket, slik at det også skulle åpnes for drosje.

18. februar 2013 fikk vi bekreftet at vedtaket er omgjort, og kollektivbruen over motorveien blir åpen for buss i rute og taxi.

Forusområdet, og spesielt det å forflytte seg fra Forus Øst, til Forus vest har lenge vært en flaskehals. Vi har derfor lenge slitt med å serve et næringsliv og andre kunder på Forus øst området på skikkelig vis pga køene. Det at vi nå får anledning til å benytte kollektivbruen, er svært godt nytt for vår kunder.