Miljøvennlig profil

Rogaland Taxi er ISO Sertifisert

Kiwa+NA_9001-14001

Rogaland Taxi er opptatt av å ha en miljøvennlig profil

Vi tar kvalitet og miljø på alvor, og ble derfor i 2020 sertifisert for ISO 9001 kvalitet og 14001 miljøstyring.

Hva er ISO 9001?

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. Til dags dato er det utstedt over 1,1 millioner ISO 9001-sertifikater til bedrifter i 184 land. Standarden er basert på 7 prinsipper for kvalitetsledelse:

  • Kundefokus
  • Lederskap
  • Menneskers engasjement
  • Prosesstankegang
  • Forbedring
  • Bevisbasert beslutningstaking
  • Relasjonsledelse

ISO 14001 – Verdenskjent standard for miljøstyring

ISO 14001:2015 er verdens mest anerkjente standard for miljøstyring. I 2012 var det utstedt mer enn 285 000 gyldige sertifikater til bedrifter i 167 land. I Norge er det så langt delt ut over 800 sertifikater.

Alle bedrifter har en påvirkning på miljøet. En ISO 14001-sertifisering setter fokus på hvordan du kan redusere denne belastningen. Dette kan igjen slå positivt ut på driften av selskapet. Med et ISO 14001 sertifikat sparer du altså ikke bare miljøet, men også penger. Samtidig kan det bidra til at bedriften får flere og mer lojale kunder.