Monteringsverksted

MONTERINGSVERKSTED FOR TAXIUTSTYR

MMG Solutions (tidligere Monteringsservice) har overtatt ansvaret for all montering og remontering av elektronisk utstyr i drosjene. En ny drosje kommer ikke ut i trafikken før den er tilbørlig kalibrert og har fått alt nødvendig utstyr på plass.  Monteringsservice besørger også montering av radio og setetrekk, samt profilering av drosjene i tråd med gjeldende retningslinjer.

All montering foregår fortsatt på samme sted i lokalene til Rogaland Taxi.