Takster

Takster

Alle turer begynner med en fast startpris.
Deretter øker beløpet på bakgrunn av kjørt distanse og medgått tid.

Prisen består av:

Startpris + hvor langt du kjører + hvor lang tid du kjører + evt tillegg* (se informasjon)

 

 

 

 

Informasjon:

Det kan komme tillegg i pris på: